»Thông báo tuyển sinh »Hình thức đào tạo từ xa
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 (21 Dec 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/3/2017 (trừ Chủ nhật và ngày lễ).
Khai giảng khóa mới: cuối tháng 3/2017

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 11 năm 2016 (12 Aug 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 11 năm 2016

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 07 năm 2016 (08 Jun 2016)

Tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 07 năm 2016

Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 03 năm 2016 (27 Nov 2015)

Chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 03 năm 2016
Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
  • Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Trung tâm Đào tạo Từ xa (Phòng 005) – Trường Đại học Mở Tp. HCM.
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2016 (trừ chủ nhật và ngày lễ).
  • Khai giảng khóa mới: đầu tháng 03/2016.

Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015 (12 May 2015)

Việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015
Khai giảng vào tháng 07/2015 và tháng 11/2015