»Thông báo tuyển sinh »Hình thức đào tạo từ xa
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 (18 Aug 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017
Địa điểm phát và nhận hồ sơ:
  • Sinh viên download hồ sơ tại website của Trung tâm Đào tạo Từ xa theo địa chỉ sau http://www.oude.edu.vn/student/mẫu-đơn-68/ hoặc nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp sinh viên của Trung tâm Đào tạo Từ xa.
  • Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp sinh viên của Trung tâm Đào tạo Từ xa (Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2017 (trừ Chủ nhật và ngày lễ).

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 (28 Jun 2017)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017
Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
  • Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Trung tâm Đào tạo Từ xa (Bộ phận tiếp sinh viên) – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/7/2017 (trừ Chủ nhật và ngày lễ).
  • Khai giảng khóa mới: đầu tháng 8/2017

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017 (21 Dec 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2017
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/3/2017 (trừ Chủ nhật và ngày lễ).
Khai giảng khóa mới: cuối tháng 3/2017

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 11 năm 2016 (12 Aug 2016)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 11 năm 2016

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 07 năm 2016 (08 Jun 2016)

Tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 07 năm 2016

Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 03 năm 2016 (27 Nov 2015)

Chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa tháng 03 năm 2016
Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
  • Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Trung tâm Đào tạo Từ xa (Phòng 005) – Trường Đại học Mở Tp. HCM.
  • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2016 (trừ chủ nhật và ngày lễ).
  • Khai giảng khóa mới: đầu tháng 03/2016.