»Thông báo tuyển sinh »Hình thức đào tạo từ xa
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 2 (Long Bình) (30 Jul 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 2 (Long Bình)
Ngành tuyển sinh: Luật

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 2 (Long Bình) (30 Jul 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 2 (Long Bình)
Ngành tuyển sinh:
  • Quản trị kinh doanh
  • Ngôn ngữ Anh
  • Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng chuyên ngành Cấp thoát nước

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (đợt tháng 7 năm 2019) (02 Apr 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (đợt tháng 7 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (đợt tháng 3 năm 2019) (17 Jan 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (đợt tháng 3 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2018 (12 Jan 2018)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2018

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2017 tại Cơ sở 3 (Bình Dương) (15 Sep 2017)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2017 tại Cơ sở 3 (Bình Dương)