»Thông báo tuyển sinh »Hình thức đào tạo từ xa
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (Đợt tháng 03 năm 2020) (13 Jan 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (Đợt tháng 03 năm 2020)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 5 (Ninh Hòa) (16 Oct 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 5 (Ninh Hòa)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 3 (Bình Dương) (07 Aug 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 3 (Bình Dương)
Ngành tuyển sinh: Luật

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 3 (Bình Dương) (07 Aug 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 3 (Bình Dương)
Ngành tuyển sinh:
  • Quản trị kinh doanh
  • Luật kinh tế
  • Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng
  • Công nghệ sinh học
  • Công nghệ sinh học chuyên ngành Quản lý môi trường
  • Công nghệ sinh học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (Đợt tháng 11 năm 2019) (02 Aug 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa (Đợt tháng 11 năm 2019)

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 2 (Long Bình) (30 Jul 2019)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2019 tại Cơ sở 2 (Long Bình)
Ngành tuyển sinh: Luật