»Thông báo tuyển sinh »Hình thức đào tạo từ xa
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (10 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai
Ngành đào tạo:
  • Kế toán
  • Quản trị kinh doanh
  • Luật
Tại trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai.

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (10 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai
Ngành đào tạo:
  • Luật
Tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện MangYang.

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa- Vũng Tàu (09 Jun 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa- Vũng Tàu

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Thống Nhất (26 Mar 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thống Nhất

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại trường Trung cấp Tây Nguyên (24 Mar 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại trường Trung cấp Tây Nguyên

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (24 Mar 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu