»Thông báo tuyển sinh »Hình thức đào tạo từ xa
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện Bình Chánh (15 Dec 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trường Bồi dưỡng Giáo dục huyện Bình Chánh

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thốt Nốt (05 Nov 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Thốt Nốt

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Nhơn Trạch (05 Nov 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Nhơn Trạch

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học ngành Luật kinh tế hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Tân Bình (30 Oct 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học ngành Luật kinh tế hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Tân Bình

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tại Học viện Chính trị Khu vực 2 (21 Oct 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo Từ xa tại Học viện Chính trị Khu vực 2

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (18 Sep 2020)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai