»Hướng dẫn sử dụng email

Hướng dẫn sử dụng email


Từ tháng 3 năm 2014, Trường Đại học Mở Tp.HCM đã chính thức được Tập đoàn Google (Hoa Kỳ) chấp thuận sử dụng các ứng dụng của Google cho giáo dục đào tạo (Google Apps).

Theo đó, Trường đang dần cấp cho tất cả các học viên một tài khoản của google dưới tên miền của Trường (trước hết cho hình thức Đào tạo Từ Xa và Vừa học Vừa Làm ở tên miền: www.oude.edu.vn). Học viên ngoài việc có một email của Trường còn được sử dụng hạ tầng google cho các hoạt động học tập, nghiên cứu và cho công việc với dung lượng không giới hạn cho mỗi học viên.

Hướng dẫn cách lấy địa chỉ email và password do Trường cấp:

               - Nhập MSSV VÀO ĐÂY để xem chi tiết email được cấp (chỉ dành cho sinh viên)

               - Xem hướng dẫn đăng nhập (bằng video clip  hoặc bằng file pdf )