Giới thiệu trường


GIỚI THIỆU CHUNG

Được thành lập vào năm 1990 và trở thành trường đại học công lập từ năm 2006, đến nay Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học, với các hình thức đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên, đào tạo các điểm vệ tinh,…nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật cho đất nước.

Tên trường

Tiếng Việt: Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
Tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University


Tên viết tắt của trường

Tiếng Việt: Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Tiếng Anh: HCMCOU


Tên trước đây

Viện Đào Tạo Mở Rộng TP. Hồ Chí Minh (từ năm 1990)
Đại học Mở Bán Công TP. Hồ Chí Minh (từ năm 1993 đến năm 2005)
 

Cơ quan/Bộ chủ quản

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo


Địa chỉ liên lạc

35 – 37 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38364748
Fax: (028) 39207639 hoặc (028) 39207640
E-mail: ou@ou.edu.vn
Website: www.ou.edu.vn
 

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN