»Sự kiện »Thông báo về việc cấp email cho học viên hệ hình thức Đào tạo từ xa và Vừa học vừa làm

Thông báo về việc cấp email cho học viên hệ hình thức Đào tạo từ xa và Vừa học vừa làm


Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh thông báo việc cấp email có tên miền oude.edu.vn cho sinh viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm Vừa học thuộc các khóa 2014, 2013, 2012.

(Trước khi sử dụng, các anh chị vui lòng đọc Quy định sử dụng email).

Tài khoản và mật khẩu được quy định cụ thể như sau:

1. Tên tài khoản: anh/chị sử dụng Trang xem thông tin sinh viên để lấy tài khoản email, cụ thể:

a. Nhập mã số sinh viên;

b. Tên tài khoản nằm ở mục email.

2. Mật khẩu: anh/chị căn cứ theo hướng dẫn sau:

a. Trường hợp anh/chị có ngày tháng năm sinh đầy đủ

Dấu chấm cảm + Mã số sinh viên + ngày tháng năm sinh lấy hai chữ số + ký tự @

Ví dụ:

Sau khi nhập MSSV là 93150037TPT ở Trang xem thông tin sinh viên, anh/chị có được thông tin sau:

  • Nguyễn Văn B;
  • MSSV: 93150037TPT;
  • Ngày tháng năm sinh: 23/08/1986;
  • Email: b.nv@oude.edu.vn.

Trong trường hoợp này, mật khẩu theo hướng dẫn sẽ là: !93150037TPT230886@

Sau đó, anh/chị sử dụng tài khoản: b.nv@oude.edu.vn và mật khẩu !93150037TPT230886@ vào trang mail.google.com để bắt đầu sử dụng email của mình.

b. Trường hợp anh/chị không có ngày sinh mà chỉ có năm sinh:

Dấu chấm cảm + Mã số sinh viên + hai số cuối của năm sinh + ký tự @

Ví dụ: !93150037TPT86@

c. Trường hợp anh/chị không có cung cấp ngày tháng năm sinh ban đầu

Dấu chấm cảm + Mã số sinh viên + ký tự @

Ví dụ: !93150037TPT@

Lưu ý:

  • Chữ cái mô tả đơn vị liên kết phải viết hoa.
  • Sau khi đã đăng nhập, anh/chị vui lòng thay đổi mật khẩu.

Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng email:

Lưu ý: Các thông tin quan trọng về quá trình học, về học liệu và về các thông báo sẽ được chuyển đến các bạn qua email. Vì vậy, học viên sẽ phải kiểm tra email thường xuyên.

Trong trường hợp gặp khó khăn khi đăng nhập, vui lòng gọi số 08. 3930 0155 hoặc email cho chúng tôi tại: hotro@oude.edu.vn.