»Tin tức »Phỏng vấn qua mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phỏng vấn qua mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Căn cứ theo công văn số 5301/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/9/2014 về việc trả lời phiếu phỏng vấn qua mạng, nhà trường đề nghị sinh viên quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Nội dung: trả lời phỏng vấn trên phiếu qua mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( liên quan về phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học).

Hình thức: truy cập vào đường link http://bgd.beansurvey.vn để trả lời theo hướng dẫn.

Thời gian thực hiện: kết thúc trước ngày 5/10/2014.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.