»Tin tức »Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Thực hiện công văn số 5253 /BGDĐT-CTHSSV ngày 24/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014), Trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo đến toàn thể sinh viên như sau: