»Thông báo tuyển sinh »Hình thức vừa làm vừa học
hoặc chọn:

Thông báo tuyển sinh


Thông báo về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hình thức Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 (13 May 2016)

Tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hình thức Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016

Thông báo về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học đợt Tháng 8 năm 2016 (13 May 2016)

Tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học đợt Tháng 8 năm 2016

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt Tháng 8 năm 2016 (13 May 2016)

Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt Tháng 8 năm 2016

Kế hoạch ôn thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học tháng 04 năm 2016 (22 Mar 2016)

Kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học tháng 04 năm 2016

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 (19 Jan 2016)

Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016
- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 01/4/2016
- Thời gian ôn thi: từ ngày 12/3 đến ngày 3/4/2016 (vào thứ 7 và chủ nhật)
  • Học phí ôn tập: 500.000 đ/môn.
  • Lệ phí dự thi: 105.000 đ/3 môn/thí sinh.
- Thời gian thi tuyển: ngày 9,10/4/2016
- Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 6/2015.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 (19 Jan 2016)

Tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016
- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 01/4/2016
- Thời gian ôn thi: từ ngày 12/3 đến ngày 03/4/2016 (vào Thứ 7 và Chủ nhật)
  • Học phí ôn tập: 500.000 đ/môn.
  • Lệ phí dự thi: 70.000 đ/2 môn/thí sinh.
  • Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/thí sinh
- Thời gian thi tuyển: ngày 9,10/4/2016
- Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 6/2016.