»Thông báo tuyển sinh »Hình thức vừa làm vừa học »Thông báo định mức và thời hạn đóng học phí đối với các học viên hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức Vừa làm vừa học
hoặc chọn:

Thông báo định mức và thời hạn đóng học phí đối với các học viên hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức Vừa làm vừa học


Trường Đại học Mở TP. HCM thông báo định mức và thời hạn đóng học phí đối với các học viên hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức Vừa làm vừa học do nhà trường tổ chức tại Tp. HCM sau đây:

Học phí:

Học viên đến nhận phiếu đăng ký môn học và đóng học phí chậm nhất là trước ngày học môn đầu tiên của mỗi học kỳ theo lịch học đã được công bố. Mức học phí được quy định như sau:

STT

Loại môn học

Học phí (đồng/tín chỉ)

Khối - Ngành

Kinh tế - Xã hội

Kỹ thuật - Công nghệ

1

Lý thuyết

240,000

280,000

2

Thí nghiệm/Thực hành/    Thực tập tốt nghiệp

250,000

300,000

Mức học phí này không bao gồm học liệu.

Quá thời hạn theo quy định, học viên sẽ được nhà trường xếp danh sách vào đợt học sau chung với khóa khác.

Quy định về đóng lệ phí thi lại:

Học viên hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức Vừa làm vừa học nộp lệ phí thi lại (bằng đơn giá của 1 tín chỉ của môn học đó) chậm nhất là trước ngày thi 14 ngày (không kể ngày thứ bảy và chủ nhật). Học viên phải nộp lệ phí thi lại cho mỗi lần thi lại. Quá thời hạn quy định trên, học viên sẽ được sắp xếp thi lại vào lần thi sau gần nhất.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các anh chị học viên