»Thông báo tuyển sinh »Hình thức vừa làm vừa học »Kế hoạch ôn thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học tháng 04 năm 2016

Kế hoạch ôn thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học tháng 04 năm 2016


Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến các anh/chị thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học tại Tp.Hồ Chí Minh kế hoạch ôn thi như sau:
1. Văn bằng 1 với các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh
STT
MÔN THI
SỐ TIẾT
NGÀY  ÔN
PHÒNG
ĐỊA ĐIỂM HỌC
1
TOÁN HỌC
20
26,27/03/2016
MLD.44
Số 2, Mai Thị Lựu
2
VĂN HỌC
20
02,03/04/2016
MLA.21
Số 2, Mai Thị Lựu
3
VẬT LÝ
20
02,03/04/2016
MLA.22
Số 2, Mai Thị Lựu
4
TIẾNG ANH
20
09,10/04/2016
MLD.44
Số 2, Mai Thị Lựu
5
HÓA HỌC
20
09,10/04/2016
MLD.21
Số 2, Mai Thị Lựu
 
2. Văn bằng 2, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học với các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh
STT
MÔN THI
SỐ TIẾT
NGÀY  ÔN
PHÒNG
ĐỊA ĐIỂM HỌC
1
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
20
26,27/03/2016
MLD.31
Số 2, Mai Thị Lựu
2
QUẢN TRỊ HỌC
20
26,27/03/2016
MLD.32
Số 2, Mai Thị Lựu
3
TOÁN
20
26,27/03/2016
MLD.44
Số 2, Mai Thị Lựu
4
NGỮ PHÁP
20
26,27/03/2016
MLD.22
Số 2, Mai Thị Lựu
5
KINH TẾ VI MÔ
20
02,03/04/2016
MLA.31
Số 2, Mai Thị Lựu
6
TIỀN TỆ NGÂN HÀNG
20
02,03/04/2016
MLA.32
Số 2, Mai Thị Lựu
7
ĐỌC - VIẾT
20
02,03/04/2016
MLA.42
Số 2, Mai Thị Lựu
8
TIẾNG ANH
20
09,10/04/2016
MLD.44
Số 2, Mai Thị Lựu
9
TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI
20
09,10/04/2016
MLD.22
Số 2, Mai Thị Lựu
10
MARKETING CĂN BẢN
20
09,10/04/2016
MLD.32
Số 2, Mai Thị Lựu
Ngày thi dự kiến: 23/04/2016 và 24/04/2016
Ghi chú:
  • Ngày nhận giấy báo dự thi: 21/04/2016
  • Địa điểm nhận giấy báo dự thi:
    • Trung tâm Đào tạo từ xa - Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh
    • Phòng 005 - 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM
  • Thông tin liên hệ: Thầy Phạm Vinh Quang - Điện thoại: (08) 39.333.066
  • Địa điểm học và thi: Số 2, Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Q.1, TP.HCM
  • Giờ hướng dẫn: Buổi sáng từ 07g30 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00
Trân trọng kính chào./.