»Thông báo tuyển sinh »Hình thức vừa làm vừa học »Kế hoạch ôn thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học tháng 04 năm 2016
hoặc chọn:

Kế hoạch ôn thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học tháng 04 năm 2016


Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến các anh/chị thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học tại Tp.Hồ Chí Minh kế hoạch ôn thi như sau:
1. Văn bằng 1 với các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh
STT
MÔN THI
SỐ TIẾT
NGÀY  ÔN
PHÒNG
ĐỊA ĐIỂM HỌC
1
TOÁN HỌC
20
26,27/03/2016
MLD.44
Số 2, Mai Thị Lựu
2
VĂN HỌC
20
02,03/04/2016
MLA.21
Số 2, Mai Thị Lựu
3
VẬT LÝ
20
02,03/04/2016
MLA.22
Số 2, Mai Thị Lựu
4
TIẾNG ANH
20
09,10/04/2016
MLD.44
Số 2, Mai Thị Lựu
5
HÓA HỌC
20
09,10/04/2016
MLD.21
Số 2, Mai Thị Lựu
 
2. Văn bằng 2, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học với các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh
STT
MÔN THI
SỐ TIẾT
NGÀY  ÔN
PHÒNG
ĐỊA ĐIỂM HỌC
1
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
20
26,27/03/2016
MLD.31
Số 2, Mai Thị Lựu
2
QUẢN TRỊ HỌC
20
26,27/03/2016
MLD.32
Số 2, Mai Thị Lựu
3
TOÁN
20
26,27/03/2016
MLD.44
Số 2, Mai Thị Lựu
4
NGỮ PHÁP
20
26,27/03/2016
MLD.22
Số 2, Mai Thị Lựu
5
KINH TẾ VI MÔ
20
02,03/04/2016
MLA.31
Số 2, Mai Thị Lựu
6
TIỀN TỆ NGÂN HÀNG
20
02,03/04/2016
MLA.32
Số 2, Mai Thị Lựu
7
ĐỌC - VIẾT
20
02,03/04/2016
MLA.42
Số 2, Mai Thị Lựu
8
TIẾNG ANH
20
09,10/04/2016
MLD.44
Số 2, Mai Thị Lựu
9
TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI
20
09,10/04/2016
MLD.22
Số 2, Mai Thị Lựu
10
MARKETING CĂN BẢN
20
09,10/04/2016
MLD.32
Số 2, Mai Thị Lựu
Ngày thi dự kiến: 23/04/2016 và 24/04/2016
Ghi chú:
  • Ngày nhận giấy báo dự thi: 21/04/2016
  • Địa điểm nhận giấy báo dự thi:
    • Trung tâm Đào tạo từ xa - Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh
    • Phòng 005 - 97 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM
  • Thông tin liên hệ: Thầy Phạm Vinh Quang - Điện thoại: (08) 39.333.066
  • Địa điểm học và thi: Số 2, Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Q.1, TP.HCM
  • Giờ hướng dẫn: Buổi sáng từ 07g30 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00
Trân trọng kính chào./.