»Cán bộ viên chức »Thông báo »Thông báo quan trọng dành cho sinh viên hình thức Vừa làm vừa học khi đăng ký môn học trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Thông báo quan trọng dành cho sinh viên hình thức Vừa làm vừa học khi đăng ký môn học trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023


Trung tâm Đào tạo từ xa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các anh/chị sinh viên hình thức Vừa làm vừa học như sau:
Khi tiến hành đăng ký môn học trực tuyến, anh/chị phải chọn đăng ký các nhóm môn học được tổ chức cho các lớp Vừa làm vừa học, các anh/chị không chọn đăng ký các nhóm môn học được tổ chức cho các lớp hình thức Đào tạo từ xa (được tổ chức học vào thứ 7 và chủ nhật).
Đối với các anh/chị đã đăng ký các nhóm môn học được tổ chức cho các lớp hình thức Đào tạo từ xa, các anh/chị vui lòng liên hệ Trung tâm Đào tạo từ xa thông qua email tuvan@oude.edu.vn hoặc số điện thoại 18006119 (phím 1) để điều chỉnh kết quả đăng ký.
Trân trọng thông báo./.