»Đơn vị liên kết đào tạo »Cơ sở Mai Thị Lựu »Chương trình "Tạp chí giáo dục" của HTV9 giới thiệu về ĐÀO TẠO TỪ XA của trường Đại học Mở TPHCM

Chương trình "Tạp chí giáo dục" của HTV9 giới thiệu về ĐÀO TẠO TỪ XA của trường Đại học Mở TPHCM