»Chương trình đào tạo »KHOA XHH - CTXH - ĐNAH

KHOA XHH - CTXH - ĐNAH

Khoa Xã hội học- Công tác xã hội- Đông Nam Á học của Trường Đại học Mở TP.HCM là một trong những khoa đầu tiên ở Việt Nam đào tạo cử nhân Xã hội học (bắt đầu năm 1992), Công tác xã hội (bắt đầu năm 2005) và Đông Nam Á học (bắt đầu năm 1991).
 
Đội ngũ giảng viên của Khoa được đào tạo từ nhiều trường ở Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ, Philippines, Anh, Đức, Nhật, Thái Lan tạo nên phong cách giảng dạy đa dạng và có nhiều hoạt động thực tiễn trong các chương trình, dự án xã hội, phát triển cộng đồng, tham vấn tâm lý, nghiên cứu xã hội học, và các mối quan hệ tốt với Lãnh sự quán các nước Đông Nam Á tại TP.HCM…
 
Sứ mệnh của Khoa XHH-CTXH-ĐNAH là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực xã hội học, công tác xã hội, và Đông Nam Á học cho các cơ quan, viện, trường, tổ chức Nhà nước, tổ chức xã hội trong nước và tổ chức quốc tế. Với hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học Khoa có 2 ngành đào tạo:
  • Ngành xã hội học
  • Ngành công tác xã hội
Công tác xã hội »

Công tác xã hội (CTXH) là một nghề chuyên nghiệp và đóng vai trò quan trọng cho việc xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chương trình đào tạo Công tác xã hội nhằm đào tạo cử nhân Công tác xã hội có năng lực và chuyên môn về công tác xã hội và các kiến thức liên quan như: phát triển cộng đồng, an sinh xã hội, tâm lý để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc của các cơ sở xã hội, dự án xã hội cũng như các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác.

» Xem chi tiết