»Chương trình đào tạo »KHOA XÂY DỰNG

KHOA XÂY DỰNG

Khoa Xây dựng và Điện trực thuộc trường Đại học Mở TP.HCM. Khoa có nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu ứng dụng để phục vụ công tác giảng dạy đồng thời ứng dụng vào thực tiễn.
Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội Khoa đã xây dựng nhiều chương trình học mang tính ứng dụng cao cho sinh viên hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học và hệ đào tạo từ xa.
 
Mục tiêu của Khoa là đào tạo sinh viên thành những kỹ sư có kỹ năng thực hành cao, được trang bị các kiến thức nền tảng và mới, đáp ứng nhu cầu xã hội và đón đầu xu thế hội nhập.
 
Hàng năm nhà trường và Khoa tổ chức ngày hội việc làm nhằm giúp cho sinh viên tiếp xúc và gặp gỡ giao lưu với các doanh nghiệp.
 
Ngoài ra Khoa thường xuyên mời các đơn vị liên kết về tổ chức báo cáo chuyên đề và tham quan thực tế tại các công trình nhằm giúp sinh viên hiểu rõ thêm về ngành học và định hướng cho sinh viên khi ra trường, như: Công ty CP Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật xây dựng (E.C.I SÀI GON); Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình; Công ty TNHH Nhà Thép PEB, Công ty Vĩnh Tường, Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam; Công ty Truyền tải điện 4, Công ty Cổ phần Nam Long, Công ty CP bất động sản Điện lực Sài Gòn, …
CNKT Công trình xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp »
Ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp đào tạo những kỹ sư có khả năng lập dự án, thiết kế, tổ chức thi công, giám sát, quản lý các dự án xây dựng, các công trình xây dựng dân dụng, công trình công cộng và công trình công nghiệp.
» Xem chi tiết
CNKT Công trình xây dựng chuyên ngành Cấp thoát nước »
Chương trình đào tạo chuyên ngành Cấp thoát nước, thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng được thiết kế nhằm đào tạo Kỹ sư xây dựng cấp thoát nước có đủ năng lực chuyên môn về công tác quy hoạch, thiết kế, tổ chức thi công, giám sát xây dựng cũng như các kiến thức liên quan về quản lý, vận hành, khai thác các công trình cấp thoát nước tại các khu đô thị, khu công nghiệp và nông thôn.
» Xem chi tiết
Quản lý xây dựng »
Ngành Quản lý xây dựng đào tạo cử nhân có những kiến thức cơ bản về các vấn đề kỹ thuật xây dựng liên quan đến nền móng, kết cấu công trình, đo đạc, khảo sát, thí nghiệm... bên cạnh những kiến thức liên quan đến việc quản lý kinh tế, tài chính, nhân sự, tổ chức, pháp lý; những kiến thức, kỹ năng lập và thẩm định dự án, tổ chức thực hiện, kiểm soát và kiểm tra quá trình thực hiện dự án; nhận diện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình thực hiện dự án.
» Xem chi tiết