»Chương trình đào tạo »KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 
Hiện nay trên phạm vi cả nước có hàng trăm trường đại học và cao đẳng có đào tạo ngành tài chính - ngân hàng, nhưng số trường đào tạo có uy tín và đảm bảo cho sinh viên ra trường có việc làm phù hợp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chúng tôi tự hào khi tuyên bố rằng Khoa Tài chính-Ngân hàng thuộc Trường Đại học Mở TP.HCM là một trong số đó. Đến với Khoa Tài chính-Ngân hàng của Trường Đại học Mở TP.HCM, sinh viên có thể chọn lựa học một trong hai chuyên ngành: Tài chính hoặc Ngân hàng.
 
Tài chính - Ngân hàng »
Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng được xây dựng theo hướng tổng quát, giúp người học có được nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, phù hợp với nhiều loại hình công việc hơn trong các tổ chức kinh tế - tài chính khác nhau. Hai lĩnh vực chuyên sâu mà chuyên ngành hướng đến là các nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng và các hoạt động trên thị trường tài chính.
» Xem chi tiết
Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành Tài chính nhà nước »
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính Nhà nước, thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng được xây dựng theo hướng chuyên sau nhằm cung ứng cho người học kiến thức về quản lý tài chính trong các cơ quan Nhà nước như thuế, kho bạc, hải quan, tài chính, ngân sách từ trung ương đến địa phương.
» Xem chi tiết
Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp »
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng được xây dựng theo hướng chuyên sâu vào lĩnh vực tài chính của doanh nghiệp. Khi tốt nghiệp, các cử nhân có thể thực hiện các phân tích tình hình tài chính, tham mưu trong việc đưa ra các quyết định tài chính quan trọng, thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính cần thiết, thực hiện cơ cấu tài chính và tái cơ cấu tài chính.
» Xem chi tiết
Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành Bảo hiểm »
Dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam, sau gần 20 năm phát triển luôn có tốc độ tăng trưởng cao. Chương trình đào tạo chuyên ngành Bảo hiểm thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng được xây dựng theo hướng chuyên sâu vào lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm nhằm đón đầu và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.
» Xem chi tiết