»Chương trình đào tạo »KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA NGOẠI NGỮ

Khoa Ngoại Ngữ được thành lập vào tháng 9 năm 1990 với tôn chỉ "Học Tập Mở" như sau: 
  • Cơ hội học tập được mở ra cho tất cả mọi người.
  • Học tập là lấy người học làm trọng tâm chứ không phải là nhà Trường hay Giáo viên.
  • Học tập được xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức và kỹ năng hiện hành.
  • Học tập là sự phối hợp và người học sẽ nhận được các lợi ích từ sự liên kết đào tạo giữa các cơ sở đào tạo bao gồm cả tài liệu giảng dạy và các chương trình liên kết.
  • Học tập có thể thông qua giáo dục từ xa.
Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Mở thành phố Hồ Chí Minh mang lại cơ hội học tập cho tất cả những ai đã tốt nghiệp phổ thông, bao gồm cả những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt và sinh viên là người dân tộc thiểu số. Khoa cũng không giới hạn độ tuổi của người học.

Khoa Ngọai Ngữ tự hào về chất lượng giảng dạy, môi trường ngôn ngữ, và sự năng động của sinh viên tốt nghiệp. Ban Chủ Nhiệm và tập thể giảng viên, chuyên viên Khoa Ngoại Ngữ luôn vui mừng và hân hoan chào đón bạn khi bạn đến với Khoa Ngoại Ngữ, nêu cao tinh thần “Khoa Ngoại ngữ - gia đình lớn của bạn”.
Ngôn ngữ Anh »
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo cử nhân có kiến thức tốt về tiếng Anh, về văn hóa xã hội các nước nói tiếng Anh, có năng lực sử dụng ngôn ngữ thành thạo ở trình độ cao, nắm vững kiến thức chuyên ngành nền tảng và nâng cao để ứng dụng trong công tác chuyên môn, được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
» Xem chi tiết
Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh thương mại »
Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại nhằm đào tạo cử nhân có kiến thức tốt về tiếng Anh, có năng lực sử dụng tiếng Anh thành thạo trong thương mại, nắm vững những kiến thức chuyên ngành kinh tế, thương mại nền tảng và nâng cao để ứng dụng trong công tác chuyên môn, được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
» Xem chi tiết