KHOA LUẬT

Luật học »
Hoạt động tư pháp nói riêng và xây dựng, thực thi pháp luật nói chung là những vấn đề cấp bách, quan trọng đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng. Ở Việt Nam, nguồn nhân lực ngành Luật hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của đất nước.
Tốt nghiệp ngành Luật học, các cử nhân Luật có sự hiểu biết rộng và vững về cơ sở ngành Luật, có kiến thức nền tảng về luật nội dung các lĩnh vực pháp luật chung như Hiến Pháp, luật hành chính ,hình sự, nhân sự, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, đất đai... Bên cạnh đó, chương trình cũng trang bị những kiến thức chuyên sâu về tố tụng, về thi hành án, về nghiệp vụ liên quan trong hoạt động pháp lý theo định hướng chuyên sâu.
» Xem chi tiết
Luật kinh tế »
Chuyên viên pháp luật đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo thống kê, ở Việt Nam, luật sư hay chuyên viên pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh vẫn còn thiếu nhiều về số lượng và chất lượng.
Tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế, các cử nhân Luật có kiến thức bao quát về các lĩnh vực pháp luật chung như Hiến pháp, Hành chính, Hình sự, Dân sự, Thương mại, Hôn nhân gia đình, Đất đai, Lao động ... và pháp luật vế tố tụng, đồng thời chuyên sâu hơn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại như Luật sở hữu trí tuệ, Luật cạnh tranh, Luật thuế, Luật bảo hiểm, Luật đầu tư, chứng khoán. Bên cạnh đó chương trình cũng cung cấp những kiến thức cơ bản và phù hợp về kinh tế, kế toán, tài chính doanh nghiệp để bổ trợ thêm kiến thức cho người học.
» Xem chi tiết