»Chương trình đào tạo »KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa Công Nghệ Thông Tin (CNTT) của Trường Đại Học Mở Tp HCM hoạt động từ những ngày đầu thành lập trường. Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Khoa có đội ngũ giảng viên cơ hữu giàu kinh nghiệm và tận tâm gồm các Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp từ các trường danh tiếng trong và ngoài nước cùng với các giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường Đại học, viện nghiên cứu uy tín ở TP HCM. Khoa đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội với số lượng xấp xỉ 5.000 cử nhân khoa học hệ chính quy khối ngành công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Tin học, Hệ thống thông tin quản lý) và hàng ngàn cử nhân Tin học hệ không chính quy.
Khoa đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ thông tin có đạo đức, có kiến thức lý thuyết tốt, có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng nắm bắt được những vấn đề mới của sự phát triển ngành, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thông qua quá trình tin học hóa các lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý sản xuất, quản lý xã hội.
 
Khoa có 2 ngành đào tạo: 
  • Ngành Khoa học máy tính, gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu và Đồ họa máy tính
  • Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Khoa học máy tính chuyên ngành Mạng máy tính »
Ngành CNTT là một ngành chung, sinh viên được trang bị các kiến thức về khoa học tự nhiên, các kiến thức cơ bản như mạng máy tính, an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm…
» Xem chi tiết
Khoa học máy tính chuyên ngành Cơ sở dữ liệu »
Ngành CNTT là một ngành chung, sinh viên được trang bị các kiến thức về khoa học tự nhiên, các kiến thức cơ bản như mạng máy tính, an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm… đồng thời người học sẽ được lựa chọn các kiến thức các chuyên ngành chuyên sâu như Hệ thống thông tin; công nghệ phần mềm; mạng và truyền thông máy tính; khoa học máy tính.
» Xem chi tiết
Khoa học máy tính chuyên ngành Đồ họa máy tính »
Ngành CNTT là một ngành chung, sinh viên được trang bị các kiến thức về khoa học tự nhiên, các kiến thức cơ bản như mạng máy tính, an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm…
 
» Xem chi tiết
Hệ thống thông tin quản lý »
Trong xu thế phát triển công nghệ thông tin hiện nay, việc duy trì và phát triển hệ thống thông tin phục vụ cho quản lý ngày càng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp cũng như tổ chức. Ngành Hệ thống thông tin quản lý đào tạo các cử nhân có kiến thức tổng hợp trong các lĩnh vực: kinh tế, quản lý và hệ thống thông tin, đáp ứng được nhu cầu quản lý hiện đại trong tiến trình hội nhập quốc tế. Sinh viên được cung cấp các kiến thức về quản lý, thương mại điện tử, hệ thống thông tin, lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng... để làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở những quy mô khác nhau.
» Xem chi tiết