»Sinh viên hiện tại »Văn bản - Quy định

Văn bản - Quy định

Ngày cập nhật Download
Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 15-12-2014 15:50:58 Tải về
Qui định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai 15-12-2014 15:46:33 Tải về
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 15-12-2014 15:45:06 Tải về
Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa 15-12-2014 15:43:27 Tải về