»Sinh viên hiện tại »Hình thức Vừa làm vừa học tại
Tp.HCM
»THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC: 2017-2018 - HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC: 2017-2018 - HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC


THỜI KHÓA BIỂU HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
HỌC KỲ 3 – NĂM HỌC: 2017-2018
(Thời gian học và thi từ 30/7/2018 đến tháng 25/11/2018)
 
A. CÁC LỚP VĂN BẰNG 1 – HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 2014 – Học kỳ 12 (Click xem)
2.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 2015 – Học kỳ 9 (Click xem)
3.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 2016 – Học kỳ 8 (Click xem)
4.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2017 – Học kỳ 4 (Click xem)
5.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 4/2017 – Học kỳ 3 (Click xem)
6.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 1/2018 – Học kỳ 2 (Click xem)
 
B. CÁC LỚP VĂN BẰNG 2 – HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 2016 – Học kỳ 8 (Click xem)
2.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 2017 – Học kỳ 6 (Click xem)
3.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 2/2017 – Học kỳ 5 (Click xem)
4.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 3/2017 – Học kỳ 4 (Click xem)
5.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 4/2017 – Học kỳ 3 (Click xem)
6.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 1/2018 – Học kỳ 2 (Click xem)
 
C. CÁC LỚP LIÊN THÔNG – HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp liên thông – Khóa 2016 – Học kỳ 8 (Click xem)
2.
Các lớp liên thông – Khóa 4/2017 – Học kỳ 3 (Click xem)
 
 
Lưu ý:
-Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến tại cổng thông tin http://dkmh.oude.edu.vn.
-Sau khi sinh viên nộp học phí, nhà trường sẽ gởi học liệu đến tận nhà (theo địa chỉ mà sinh viên đã đăng ký
· SV nộp học phí trước ngày 24/07/2018 để có tên trong danh sách lớp, và khi tham gia học tập SV sẽ được GV cho bài tập làm trên lớp và cho điểm kiểm tra giữa học kỳ.Thời hạn cuối đóng học phí để có tên trong danh sách thi là ngày 02/10/2018.
-Đăng ký và nộp lệ phí thi trả nợ môn học tại P. 004 trước ngày thi 14 ngày.
-Địa điểm học và thi: 371, Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp hoặc số 2, Mai Thị Lựu, P.Đakao, Q.1.
-Giờ học: buổi tối từ 17h45 -> 21h
-Thông tin liên hệ: Gọi điện thoại cho Tổng đài tư vấn 1800 6119, hoặc gởi email đến địa chỉ:  tuvan@oude.edu.vn