»Sinh viên hiện tại »Hình thức Đào tạo từ xa tại
Tp.HCM
»THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC: 2017-2018 - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC: 2017-2018 - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA


HỌC KỲ 3 – NĂM HỌC: 2017-2018
(Thời gian học và thi từ 04/08/2018 đến tháng 25/11/2018)
 
A.           CÁC LỚP VĂN BẰNG 1 – HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 11/2017 – Học kỳ 3 (Click xem)
2.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 7/2017 – Học kỳ 4 (Click xem)
3.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2017 – Học kỳ 5 (Click xem)
4.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 11/2016 – Học kỳ 6 (Click xem)
5.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 7/2016 – Học kỳ 7 (Click xem)
6.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2016 – Học kỳ 8 (Click xem)
7.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 11/2015 – Học kỳ 9 (Click xem)
8.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 7/2015 – Học kỳ 10 (Click xem)
9.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2015 – Học kỳ 11 (Click xem)
10.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 9/2014 – Học kỳ 12 (Click xem)
11.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2014 – Học kỳ 13 (Click xem)
 
B. CÁC LỚP VĂN BẰNG 2 – HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 11/2017 – Học kỳ 3 (Click xem)
2.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 7/2017 – Học kỳ 4 (Click xem)
3.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 3/2017 – Học kỳ 5 (Click xem)
4.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 11/2016 – Học kỳ 6 (Click xem)
5.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 7/2016 – Học kỳ 7 (Click xem)
6.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 3/2016 – Học kỳ 8 (Click xem)
 
C. CÁC LỚP LIÊN THÔNG – HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp liên thông – Khóa 7/2017 – Học kỳ 4 (Click xem)
2.
Các lớp liên thông – Khóa 3/2017 – Học kỳ 5 (Click xem)
3.
Các lớp liên thông – Khóa 11/2016 – Học kỳ 6 (Click xem)
4.
Các lớp liên thông – Khóa 7/2016 – Học kỳ 7 (Click xem)
5.
Các lớp liên thông – Khóa 3/2016 – Học kỳ 8 (Click xem)
 
Lưu ý:
· Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến tại cổng thông tin http://dkmh.oude.edu.vn.
· Sau khi sinh viên nộp học phí, nhà trường sẽ gởi học liệu đến tận nhà (theo địa chỉ mà sinh viên đã đăng ký).
· SV nộp học phí trước ngày 24/07/2018 để có tên trong danh sách lớp, và khi tham gia học tập SV sẽ được GV cho bài tập làm trên lớp và cho điểm kiểm tra giữa học kỳ.Thời hạn cuối đóng học phí để có tên trong danh sách thi là ngày 02/10/2018.
· Đăng ký và nộp lệ phí thi trả nợ môn học tại P. 004 trước ngày thi 14 ngày.
-Địa điểm học và thi: 371, Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp hoặc số 2, Mai Thị Lựu, P.Đakao, Q.1..
· Giờ hướng dẫn: buổi sáng từ 7h30 -> 11h00, chiều từ 13h30 -> 17h00.
· Thông tin liên hệ: Gọi điện thoại cho Tổng đài tư vấn 1800 6119, hoặc gởi email đến địa chỉ:  tuvan@oude.edu.vn