»Sinh viên hiện tại »Hình thức Vừa làm vừa học tại
Tp.HCM
»KẾ HOẠCH TỔNG HỢP THI TRẢ NỢ HÌNH THỨC VLVH KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH (Tháng 7 năm 2018)

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP THI TRẢ NỢ HÌNH THỨC VLVH KHU VỰC TP HỒ CHÍ MINH (Tháng 7 năm 2018)


I. Kế hoạch tổng hợp thi trả nợ hình thức VLVH Khu vực TP.HCM tháng 07 năm 2018 (Click xem)
 
II. Kế hoạch tổng hợp thi trả nợ hình thức VLVH tại các Đơn vị liên kết Khu vực TP.HCM tháng 07 năm 2018:
1. Trung tâm giáo dục thường xuyên Huyện Cần Giờ - liên hệ: Cô Thanh Xuân ĐT: 0982140479 (Click xem)
2. Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Gò Vấp- liên hệ: Cô Oanh ĐT: 0918666010 (Click xem)