»Sinh viên hiện tại »Thông tin tốt nghiệp »Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2020

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2020


Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2020.
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tham gia xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2020.
hoặc sinh viên có thể kiểm tra thông tin tại ứng dụng Tra cứu thông tin tình trạng xét tốt nghiệp.