»Sinh viên hiện tại »Thông tin tốt nghiệp »Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 (ngày 28/08/2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 (ngày 28/08/2022)


Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022.
hoặc sinh viên có thể kiểm tra thông tin tại ứng dụng Tra cứu thông tin tình trạng xét tốt nghiệp.