»Sinh viên hiện tại »Thông tin tốt nghiệp »Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (cập nhật ngày 17/09/2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và tình trạng hồ sơ của sinh viên tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (cập nhật ngày 17/09/2021)


Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021.
Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tham gia xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021.
hoặc sinh viên có thể kiểm tra thông tin tại ứng dụng Tra cứu thông tin tình trạng xét tốt nghiệp.