Giới thiệu


Thông điệp từ hiệu trưởng

IMG 8474 - newTừ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Trường Đại học Mở Tp.HCM được hình thành theo chủ trương xã hội hóa giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước. Gần một phần tư thế kỷ qua, Trường đã từng bước trưởng thành và vững mạnh, chính thức trở thành đại học công lập từ năm 2006 với nhiều chuyên ngành đào tạo cho các hệ/bậc đào tạo khác nhau.

Tiếp nối những thành tựu đạt được, Trường Đại học Mở TP HCM đang nỗ lực phấn đấu trở thành trường đa ngành hàng đầu Việt Nam trước năm 2023, trên cơ sở không ngừng tiếp thu tinh hoa tri thức của thời đại gắn liền với thực tiễn đất nước, tích cực cống hiến và phục vụ cộng đồng theo phong cách chuyên nghiệp, hiệu quả, thân thiện và sáng tạo.

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh từ lâu đã là trung tâm đào tạo từ xa lớn nhất cả nước ở phía Nam, có mối quan hệ hợp tác đào tạo với nhiều đại học quốc tế uy tín và là thành viên năng động của các tổ chức đào tạo từ xa trong khu vực và trên thế giới. Phát huy thế mạnh đó, Nhà trường đã và đang cụ thể hóa các cam kết của mình qua việc thực hiện những thay đổi mang tính chiến lược mà trọng tâm là chất lượng đầu ra và sự đa dạng của các sản phẩm đào tạo. Ngoài ra, lãnh đạo Trường luôn chú trọng: thiết kế nội dung chương trình để đảm bảo tính kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn; xây dựng phương thức học tập linh hoạt và thuận tiện cho học viên và các địa phương; phát triển nguồn học liệu cập nhật và hiện đại; tích cực và chủ động hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín, và mở rộng mạng lưới liên kết với các đối tác hội đủ điều kiện ở các địa phương.

Đất nước chúng ta đang trong giai đoạn mới của quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới nên việc xây dựng một xã hội học tập và kiến tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi thành phần trong xã hội là điều cấp thiết hiện nay. Trường Đại học Mở Tp.HCM vinh dự là một cầu nối cho những ai thực sự khao khát tri thức và mong muốn hoàn thiện kiến thức của mình. Chúng tôi luôn chào đón, sẵn sàng trao cơ hội học tập và cùng chia sẻ tri thức cho tất cả mọi người, bất cứ khi nào và bất kỳ nơi đâu.

Hiệu Trưởng

TS. Nguyễn Văn Phúc